E-poe üldtingimused

Palmako e-poe tellimis- ja isikuandmete töötlemise üldtingimused seisuga 11.05.2015

1. E-POOD
2. ÜLDSÄTTED
3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
4. HINNAD
5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
6. LEPINGUST TAGANEMINE
7. TAGANEMISÕIGUS
8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
10. VASTUTUS
11. ERIMEELSUSED
12. KASUTAMISTINGIMUSED
13. KÜPSISED

Palmako AS, registrikoodiga 10301984, aadress Näituse 25, 50409 Tartu (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Palmako e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 Palmako e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2 Palmako on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 e-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja ühendust Teenuse kasutajaga ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud toote ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi, krediitkaardi vahendusel või ettemaksuarve alusel.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud e-poe internetilehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1. Kõik e-poes näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires (mandriosa ja suuremad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa) Teenuse osutaja poolt korraldatud transpordiga.

5.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele Tartumaale Kavastusse (Kavastu küla, Luunja vald, 62204 Tartumaa).

5.2 Kui Teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamise viisiks Teenuse osutaja transpordi, siis tasub ta transporditeenuse eest kohe e-poes koos kauba tellimuse esitamisega. Kauba kohaletoimetamine Teenuse osutaja transpordiga toimub 28 kalendripäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele. Kaubad toimetatakse tellimuse esitamisel näidatud aadressile ja täpne kohaletoimetamise aeg lepitakse Teenuse kasutajaga kokku tellimuse esitamisel näidatud telefoni või e-posti teel.

5.3 Kui Teenuse kasutaja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise Tartumaale Kavastusse, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga."

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil pood@palmako.ee. Meili tuleb märkida tellimuse andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGANEMISÕIGUS

7.1 e-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud pakendiga kaubale.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade meiliaadressile pood@palmako.ee või täita tagastusvorm, mis on leitav e-poe kodulehelt. Taganemisteade peab sisaldama järgmise info – ostja andmed (nimi, kontaktid), ostu kuupäeva, ostudokumendi (arve) numbri, majapaki numbri (leitav pakisildilt või paigaldusjuhendilt, algab PE...), defekti avastamise kuupäeva, tagastamise põhjuse / reklamatsiooni kirjelduse, soovitavalt fotod reklamatsiooni kirjeldamiseks.

7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tarbija tellimusele.

7.9 Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Teenuse osutaja.

9.ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardiandmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7 Isikuandmeid töötleb Palmako AS, Näituse 25, 50409 Tartu, registrikood 10301984.

9.8 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse transporditeenust osutavaile ettevõtetele.

9.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.10 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötlevad andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks, ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuse kinnitus.

9.14 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide hankimise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukese vastavas aknas „Nõustun e-poe üldtingimustega ”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. KÜPSISED

13.1 Teenuse osutaja kasutab oma veebilehel Google Analytics veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics kasutab nn küpsiseid, et koguda infot, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. Teenuse osutaja kasutab seda infot, et koostada aruandeid ja teha veebilehte paremaks. Küpsiseid kasutatakse ka pakkumiste ja reklaamide asjakohasemaks muutmiseks ja sihtimiseks. Küpsised koguvad anonüümset teavet näiteks veebilehe külastajate arvu, IP-aadressi, veebilehekülastuste aja, koha ja sageduse kohta. See info edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja talletatakse seal. Google’i privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda siin: https://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/

13.2 Teenuse osutaja veebilehel on järgmised küpsised:
- Ajutised küpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust. Nende küpsiste abil salvestab server teavet veebilehe tegevuste kohta, mis lubab kasutajal jätkata sealt, kuhu ta eelmisel korral pooleli jäi.
- Püsiküpsised, mis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Neid küpsiseid kasutatakse külastaja eelistuste salvestamiseks. 
- Esimeste osapoolte küpsised, mis pärinevad teenuse osutaja võrgulehelt ja võivad olla nii ajutised kui ka püsivad. Nende küpsiste abil saab salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral kui veebilehte külastatakse. 
- Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad teenuse osutaja partnerite veebilehed, mis on teenuse osutaja veebilehele lisatud või lingitud.  
Veebilehel kasutatakse veel neid küpsiseid:
- has_js:
Seda küpsist kasutatakse selleks, et teha kindlaks teie brauseri JavaScripti rakenduse olek (aktiivne/mitteaktiivne). Brauseri sulgedes see kustutatakse automaatselt.
- PHP sessioonicookie algusega SESSID: 
Seda küpsist kasutatakse PHP sessiooniinfo alles hoidmiseks põhiliselt ostukorvi funktsionaalsuse tagamise jaoks.

13.3 Kasutajal on võimalik keelata küpsistel veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete edastamine Google’ile ja nende andmete edasine töötlemine Google’i serverites. Selleks peab kasutaja alla laadima vastava veebilehitseja lisa ning selle installeerima: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Palmako AS