Tagastus- ja reklamatsiooni vorm

(kui on tegu pretensiooniga)
Pakinumbri leiate kas paki peal olevalt sildilt või juhendi esilehelt. Pakinumber algab tähekombinatsiooniga PE.